Sẽ không còn giấy phép lái xe hạng B2, người dân có phải đi đổi bằng?

Theo Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sắp tới sẽ không còn giấy phép lái xe hạng B2, A2, A3… Vậy với những bằng lái xe hạng này, người được cấp có được tiếp tục sử dụng? Theo Điều 56 dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường […]